tisdag, juni 20, 2006

Om bloggen

Nu är bloggen igång!

Här kommer du kunna läsa om ljud inom design och produktutveckling, och hur ljud kan innebära användbarhet (eller oanvändbarhet!). Enligt mig alltså. För att identifiera ljudets betydelse kommer jag att ta upp allt som på ena eller andra viset går att relatera till det, såväl ljud inom konst som inom teknik och andra relevanta områden.

Min mycket breda definition om vad produktljud är har formats efter att i månader letat information i vetenskapliga artiklar och litteratur: Produktljud är de ljud som uppstår i, kring och i kontakt med en produkt.

Både definitionen av vad som ryms inom begreppet produktljud samt kategoriseringen av de urskiljbara produktljud som finns, är i behov av utveckling. Eventuellt hoppas jag med tiden att försöka fragmentera de begrepp som Bernsen (1999) kategoriserar som "aktiva" och "passiva produktljud".

Några frågor jag har är: Hur används egentligen ljud i design och produktutveckling? Hur planeras det, hur tar det form, och hur påverkar det uppfattningen eller användbarheten av produkten? Det är frågor som jag själv hoppas få svar på med tiden. Om inte annat anges, så är bloggens innhåll mina egna analyser och funderingar.

Välkommen!