lördag, november 03, 2007

Patenttvist om ljudvarumärke avgjord

Förstasidan av The Times i torsdags, den 1 november, ägnades åt ett omtvistat ljud, nämligen Tarzans välkända vrålande (lyssna).

(Ljudfilen ovan ligger på en webbsida av Mathieu Neyens.)

Tvisten om huruvuda Tarzans vrål kan registreras som varumärke eller ej har pågått i 10 år. Nu är det dock fastslaget i EU-domstolen att den grafiska återgivningen, i det här fallet ett spektrogram, inte räcker som underlag för ett godkännande som registrerat ljudvarumärke, eftersom det inte är tydligt vad som egentligen resulterar i spectrogrammets utseende (som du ser på bilden ovan, intill Tarzan). Och det håller jag med om.

Det får mig att fundera över hur de tidigare ansökningarna sett ut. Som jag har förstått det så räcker noter som grafisk representation när man ansöker. Tarzans vrål kan självklart också skrivas som noter, intervall, etc. Har man försökt med det och misslyckats? Upplys mig någon!

De flesta skulle såklart associera till Tarzan när de hör vrålet. På samma sätt som det går att "förtjäna" varumärkesrätt, när ett namn eller en grafisk bild är känt av många, så undrar man om inte det vore en möjlighet här.

Och se där - surfade just runt lite mer och hittade ett försök till att skriva Tarzans vrål enligt det västerländska notsystemet på en blogg. Citat från bloggen People Listen to it:


"Took about 5 minutes (which includes the time I had to spend figuring out
how to make a fermata in Finale). I’m not super confident about the exact
pitches of the yodeled bit, but with a little more time I’m sure I (or
someone with bigger ears) could get closer to it. The point is, it’s not
rocket science."

Ja, just det! Jag frågar mig hur det kommer sig att inte ansökan inkluderade ett sådant försök? Till råga på allt visade det sig att ansökan, enligt nya EU-regler, även får inkludera ljudfiler. Så nu börjar processen om, eftersom man, enligt en artikel i Telegrapf.co.uk, har lämnat in en ny ansökan!

Vill du lyssna på de sex bästa Tarzanvrålen genom tiderna? (Times online).

Etiketter: , ,