onsdag, december 05, 2007

Första dagen på kursen

Efter första dagen på kursen Bygga-bo-dialogen (se mitt tidigare inlägg) kan jag ärligt meddela: det var så roligt!

Dagen har visserligen inte rymt någon diskussion om uttalade ljudaspekter inom byggsektorn, eller "buller", men när jag bläddrar bland mina anteckningar så finns flera saker som avhandlats idag med betydelse för diskussioner om ljud:


  • Ansvar för delar av helheten

  • Strävan efter låga kostnader på kort sikt (någon pratade om de "olika plånböcker" som används)

  • Brister i projekteringsfasen

  • Allmän okunskap inom kritiska områden
Dessa punkter (bland andra) togs idag upp i anslutning till fukt-, ventilations- och tillgänglighetsfrågor, samt om farliga bioackumulerande och cancerframkallande ämnen (bland annat). Men även i ett ljudsammanhang - när det gäller uppnådd ljudkvalitet, eller exponering av "buller" i boende(-miljö)/byggande(-miljö) etc. - så kan diskussioner kring dessa punkter tillföra något gott.

Det tycks också som om det finns "allmänt accepterade föreställningar om verkligheten, som inte nödvändigtvis är korrekta", både när det gäller vilka krav som ställs på byggande, och när det gäller själva byggandet.

Det var upplivande att kursen hölls med ett i huvudsak problemorienterat upplägg. Det höll nyfikenheten på en konstant hög nivå - hela dagen.

Etiketter: , ,