lördag, juli 21, 2007

Artikelserie om ljud i Svenska Dagbladet

Intressant att följa Svenska Dagbladets lilla artikelserie om ljud och oljud, även om den skulle kunna innehålla så mycket mer.

I ett sammanhang om trafikbuller kunde jag läsa: "Det behövs (...) andra åtgärder som minskar bullret redan vid källan, som tysta däck, tyst asfalt och hastighetssänkningar" (citat av Evy Öhrström).

Del 1
Del 2
En till

Etiketter: