tisdag, oktober 10, 2006

Bonusintervjuer till C-uppsatsen

Det är så kul när det för en gångs skull flyter på "av sig självt" (jag pratar nu om c-uppsatsen...)!

Sedan i fredags har jag bokat in ytterligare intervjuer, vilken bonus! De två som tillkommer är de understa två i listan. Bonusen är att de berörda "yrkeskategorierna" därmed ökade med många procent! Målet var just att försöka inkludera fackfolk från varierande kontexter, vilket inte varit fallet tidigare.

Alla intervjuer är inte med i uppsatsen, utan kan vara mer av "orienterande" sort. Fast det är kul. De inkluderade yrkena är nu:

smyckeskonstnär A
smyckeskonstnär B
keramiker
möbeldesigner A
möbeldesigner B
akustiker
designer av ett kommunikationshjälpmedel

Måste fortsätta...