tisdag, september 25, 2007

Priming via ljud på Hjärnstorm

Såg just på Hjärnstorm i SVT2. talade Pierre Boutros om hur reklamjinglar kryper förbi vårt medvetna och kan påverka oss undermedvetet. För att visa exempel på detta, s.k. "priming", visades försöksgrupper som manipulerades med gester och kroppsspråk samt kodord vilket ledde till att 6 av 7 valde samma alternativ av fyra möjliga, trots uppfattningen att de hade ett eget val. Se programmet (del 6) här. (Via hemsidan kan man se alla tidigare delar - tips på riktigt kul TV-underhållning!)

Vad är priming? Så här beskrivs det på http://www.ne.se/ (citat från nätupplagan):

"En tidigare varseblivning av ett ord eller objekt underlättar en senare identifiering av detta ord eller objekt även om man inte är medveten om kopplingen till den tidigare presentationen. När man har hjälp av hur ordet eller objektet ser ut talar man om perceptuell priming. När man har hjälp av ordets mening, talar man om konceptuell priming."

Priming kan utnyttjas för att få folk att köpa mer av en viss produkt. Metoden verkar ändå inte helt oproblematiskt. Även om vissa ljud ändrar kundernas beteende, så skulle det också kunna leda till att miljön i sig upplevs som mindre attraktiv, och att antalet besökare - liksom försäljningen i sin helhet - därför på sikt minskar.

Bild: SVT/Hjärnstorms hemsida.

Etiketter:

1 Comments:

Anonymous Fanny said...

Henrik Fexeus är så himla bra :)

tisdag, 01 december, 2009  

Skicka en kommentar

<< Home